کلبه من

کاریزماتیک یعنی چه و افراد کاریزماتیک چه کسانی هستند؟

یکی از راه های عالی برای کاریزما شدن، دقت در رفتار و حالات افراد کاریزماتیک است. نیازی نیست کپی برابر اصل کسی شوید، بلکه کافیست اسرار آن ها را کشف کرده و خودتان آن را امتحان کنید تا به مرور به شخصیت افراد کاریزما نزدیک تر شوید. در ادامه با ما همراه شوید تا با بارز ترین […]