کلبه من

بدخطی کودکان: موثرترین راه های اصلاح خط بد بچه ها

برخی از کودکان به خاطر بد بودن دست‌خط خود در مدرسه با مشکل مواجه می‌شوند. این کودکان همچنین در نوشتن مطالب مختلف و ارائه پاسخ به صورت کتبی دچار مشکل هستند چرا که تمامی حواس خود را تنها بر نوشتن به طور صحیح و خوانا متمرکز می‌کنند. زمانی که کودکان تلاش می‌کنند تا مطالب مورد […]